Bumble bee jaspis | Stenar.nu

Kallas även Eclipse stone. Innehåller flera olika mineraler: Svavel, Hematit, Ilmenit, Anhydrit och aska. Den är aktiverande och stärker kreativiteten. Energin är uppöppnande och får oss att känna oss obegränsade. Den sätter igång healingkraften så att vi lättare kan få ut den i händerna och använda den. Hjälper oss att fokucera på det som är viktigt här och nu.
ca 20mm