Moldavit | Stenar.nu
Hjälper oss att acceptera andra livsformer. Ökar förståelsen och kommunikationen människor emellan och även mellan andra former av liv. Underlättar för personer som har sitt ursprung från en annan planet att acceptera och förstå detta. Hjälper oss att klippa av osunda bindningar på ett kärleksfullt sätt. Bra till terapeuter och andra som arbetar med människor och djur.

Tillgängliga val