Turitella agat | Stenar.nu
Är en mycket grundande sten, som ger oss kontakt med jordenergin. Är vi mycket ”uppe i det blå” hjälper den oss att komma ner med fötterna på jorden igen. Den beskyddar när man arbetar med andlig utveckling. Ökar blodcirkulationen.

Tillgängliga val